3.1 C
Kłodzko
niedziela, 25 lutego, 2024

W końcu ruszy rewitalizacja infrastruktury przeciwpowodziowej na Nysie Kłodzkiej

Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisały umowę na realizację prac budowlanych wzmacniających ochronę przed powodzią mieszkańców powiatu kłodzkiego. Jak informują Wody Polskie, w ramach pierwszego kontraktu zmodernizowana zostanie infrastruktura Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, Długopola-Zdroju i Międzylesia.

Kontrakt na wykonanie zadania pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej: Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Długopole – Zdrój, Międzylesie (zadanie 2B.1/1)” został uroczyście podpisany w siedzibie Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy ulicy Norwida w piątek, 28 lipca.

Wykonawcą inwestycji, która opiewa na kwotę 157 mln 815 tysięcy złotych, została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma Budimex S.A. z Warszawy. Sygnatariuszami umowy byli Dariusz Karkos – Dyrektor RZGW we Wrocławiu oraz Krzysztof Sokołowski – Dyrektor Rejonu i Budownictwa Infrastrukturalnego Południe Budimex S.A. Planowany okres realizacji robót budowlanych ma się zakończyć do czerwca 2025 roku.

W ramach ochrony biernej Kotliny Kłodzkiej przed powodzią planowane są prace budowlane dotyczące przede wszystkim modernizacji istniejącej infrastruktury, głównie odbudowy zabudowy regulacyjnej oraz ubezpieczeń brzegowych w taki sposób, by usunąć potencjalne ograniczenia i uzyskać bezpieczne warunki przejścia wód w trakcie wezbrań. W planach przewidziane są między innymi remonty murów oporowych, budowa nowych ubezpieczeń brzegowych, zamiana progów na bystrza, budowa zapór przeciwrumowiskowych oraz miejscowe zwiększenie światła mostów.

Kłodzko 

Inwestycja obejmie rzekę Nysę Kłodzką w km 127+433 do 134+312, Bystrzycę Dusznicką w km 0+203 do 0+332 oraz ujściowe odcinki potoku Jodłownik i Jaszkówka. Łączna długość  prac na  lewym i prawym brzegu  Nysy Kłodzkiej w Kłodzku to około 2430 m, natomiast  długość odcinka objętego pracami wyłącznie na lewym brzegu Bystrzycy Dusznickiej wyniesie około 165 m. Oprócz prac modernizacyjno-remontowych przewidziano dodatkowo remont wału przy ulicy Korczaka, budowę przepławki dla ryb przy jazie H4 i udrożnienie ichtiologiczne koryta rzeki na tym odcinku przez przebudowę progów na bystrza. Wykonywane będą również odcinkowe prace związane z ukształtowaniem linii brzegowej celem zapewnienia dostępu do rzeki dla ludności poprzez budowę schodów i dróg technicznych.

Bystrzyca Kłodzka   

Inwestycja obejmie odcinek rzeki Nysa Kłodzka w km 148+078 do 151+475 oraz odcinek potoku Bystrzyca w km 0+129 do 1+659. Łączna długość odcinków rzeki Nysy Kłodzkiej objętych  pracami na brzegu lewym i prawym Bystrzycy Kłodzkiej wyniesie ok. 1835 m. Ze względu na istniejącą zabudowę regulacyjną, zachodzi potrzeba odtworzenia i utrzymania założeń hydrotechnicznych, które w sposób znaczący w przeszłości zmieniły charakter rzeki. Łączna długość odcinka lewego i prawego brzegu rzeki Bystrzycy objętego pracami wyniesie i około 1075  m. Na odcinku od km 150+300 do km 151+100 koryto Nysy Kłodzkiej jest odcinkowo umocnione i przepływa przez gęsto zabudowany teren Bystrzycy Kłodzkiej. Zadanie przewiduje dodatkowo udrożnienie koryta, umocnienie oraz przebudowę ubezpieczeń brzegowych i skarp, przebudowę progów i jazu na bystrza wraz z budową kanału migracji dla ryb oraz  zabezpieczenie przed powodzią zabytkowej kaplicy św. Franciszka Ksawerego z 1681 roku, zlokalizowanej w pobliżu mostu na Nysie Kłodzkiej.

Międzylesie 

Inwestycja obejmie rzekę Nysę Kłodzką w km 172+266 do 174+600, gdzie prace będą prowadzone na obu brzegach o łącznej długości 2900 m oraz na 45 m ujściowego odcinka potoku Dolna. W zakres inwestycji wchodzi remont wału przeciwpowodziowego oraz murów regulacyjnych wraz z ich rozbudową i odbudową, udrożnienie i umocnienie koryta rzeki Nysy Kłodzkiej oraz przebudowa ujściowego odcinka potoku Dolna, udrożnienie ichtiologiczne koryta rzeki poprzez przebudowę progów na bystrza, przebudowa i budowa wylotów wód opadowych i roztopowych.

Długopole-Zdrój 

Inwestycja obejmie odcinek rzeki Nysa Kłodzka w km 156+970 do 158+110,  gdzie prace będą prowadzone na obu brzegach o łącznej długości 593 m  oraz 25 m ujściowego odcinka  potoku Porębnik. W zakres inwestycji wchodzi remont murów regulacyjnych i skarp wraz z ich rozbudową. Udrożnione i umocnione zostanie koryto rzeki Nysy Kłodzkiej oraz przebudowany ujściowy odcinek potoku Porębnik.  Powstanie nowy mur na lewym brzegu Bystrzycy Kłodzkiej w km 157+235 – 157+446, który zabezpieczy nieruchomości położone na tym odcinku. Zaplanowano budowę nowego muru w km 157+775 – 158+035, który jest przedłużeniem istniejących ubezpieczeń. Przebudowane zostaną istniejące progi w korycie na rampy umożliwiające migrację ryb. Dodatkowo w zakres prac wchodzi budowa i przebudowa schodów do rzeki oraz rozbiórka pozostałości przyczółków kładki w km 156+970 wraz z odbudową umocnień brzegowych.

Działania są prowadzone w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, realizowanego przez Wody Polskie, który jest współfinansowany przez Bank Światowy, przy wsparciu ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz ze środków budżetu państwa.

W najbliższym czasie Wody Polskie RZGW we Wrocławiu planują również podpisanie umowy na realizację zadania pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzek Białej Lądeckiej i Morawy: Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój (zadanie 2B.2/1)”.

powiązane artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podaj tutaj swoje imię

23,000FaniLubię
500ObserwującyObserwuj
4,700SubskrybującySubskrybuj

Artykuły prasowe